Tillsvidareanställning

Det som i dagligt tal kallas fast anställning är huvudregel och då gäller anställningen tills vidare. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställningen krävs saklig grund dvs. personliga skäl eller arbetsbrist.