Tolkningsföreträde

Part som har tolkningsföreträde avgör uppfattning i aktuell fråga tills den är prövad.