Turordningskretsning

I samband med arbetsbrist fastställs så kallade turordningskretsar efter förhandlingar mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Vid fastställandet av turordningskretsarna måste arbetsgivaren förhålla sig till reglerna i kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd (LAS).