Turordningslista

Vid nedskärningar av verksamheten måste arbetsgivaren följa ett omfattande regelsystem. Utgångspunkten är principen ”sist in-först ut”. I praktiken innebär det att medarbetare på samma ort, utifrån jämförbara arbetsuppgifter rangordnas enligt sammanlagd anställningstid. Därefter matchas personen mot ny befattning och kravprofil. Vid övertalighet sägs de personer upp som inte ryms i den nya organisationen.