Tystnadsplikt

Regler om tystnadsplikt finns i medbestämmandelagen och är en förhandlingsfråga. I normalfallet handlar det om att förvalta ett förtroende genom att hantera konfidentiell information med omdöme och integritet. En förtroendevald som binds av tystnadsplikt har alltid rätt att tala med föreningsstyrelsen och med förbundens kanslier. Dock måste upplysning lämnas om att även de omfattas av tystnadsplikt.