Uppgörelse

De parter som har förhandlat har kommit överens om avtalets innehåll.