Varsel

Innebär, när det avser avtalsförhandlingar, ett förhandsbesked om att part avser vidta konfliktåtgärder