Vikariat

Typ av visstidsanställning som uppställs i LAS. Lagen definierar inte vad som menas med vikariat men i de flesta fall avses att en person anställs för att ersätta en befintlig arbetstagare under en viss tid vid dennes frånvaro.