Visstidsanställning

Anställning som har ett slutdatum, kan även kallas tidsbegränsad anställning. Det kan exempelvis gälla säsongsanställning eller vikariat.