Kurser för förtroendevalda?

Det är förbunden som ansvarar för att ge lokala fackliga företrädare en bra utbildning anpassad för uppdraget och de olika medlemsgruppernas olika förutsättningar. Saco har därför inga utbildningar.

Tillhör du Statlig sektor kontaktar du ditt kontaktförbund för mer information. Du hittar vilket förbund i Arbetstagarnyckeln. Läs mer om Saco-S på www.saco-s.se/

Tillhör du kommunal sektor kontaktar du Akademiker alliansen. Här hittar du även kontaktuppgifter till förtroendevalda i respektive kommun och i regionen. Läs mer på www.saco.se/akademikeralliansen. Här kan du även söka ekonomiskt stöd till ditt Sacoråd

Tillhör du privat sektor är det Sveriges Ingenjörer som har hand om utbildningarna. www.sverigesingenjorer.se  Inom området AHT på privat sektor har man särskilda utbildningen. Se www.akademikerforbunden.se  Där kan man se vilka områden inom privat sektor som det gäller.