Är det onödigt att vara med i ett fackförbund om man jobbar statligt?

Absolut inte. Ditt Sacoförbund är till stor hjälp inför löneförhandlingarna med rådgivande ombudsmän och lönestatistik. Andra medlemsförmåner som du kan dra nytta av är till exempel erbjudanden om kurser och utbildningar, stöd i jobbsökarsituationer, omvärldsbevakning om vad som händer inom ditt yrke, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Om du hamnar i någon konflikt med din arbetsgivare så får du juridiskt stöd och hjälp via ditt medlemskap i ett Sacoförbund.

Inom staten finns gällande kollektivavtal, men det svenska systemet med kollektivavtal bygger på att många är medlemmar i ett fackförbund. Därigenom kan vi, även på den statliga sektorn, skapa avtal som är anpassade efter förutsättningarna på arbetsplatserna istället för lagar som ser likadana ut, oavsett arbetsplats.