Det finns ett kollektivavtal på mitt jobb, men jag är inte med i något fackförbund, vad gäller då?

I nästan alla fall kommer arbetsgivaren att tillämpa kollektivavtalet även för dig som inte är medlem. Om det skulle uppstå någon tvist med arbetsgivaren är det däremot så att den fackliga organisationen av naturliga skäl endast förhandlar för sina medlemmar.

Om du inte är medlem än kan du leta upp det Sacoförbund som passar dig i vårt verktyg.