Innebär kollektivavtal att någon annan förhandlar om min lön?

Vi på Saco och i Sacoförbunden tycker att du själv ska kunna påverka din lön genom att prestera bra på jobbet, ta på dig större ansvar och kompetensutveckla dig. Du ska få diskutera lönen med din arbetsgivare och därmed ha en chans att påverka den.

Därför finns det i våra avtal inga förutbestämda lönepotter som säger att alla på en arbetsplats ska få en löneförhöjning på exempelvis två procent, oavsett vad de har presterat under året. I avtalen finns det istället regler om hur själva löneprocessen ska gå till. Att du ska vara garanterad minst ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal per år är exempel på regler som kan finnas i kollektivavtalet. Vilka lönekriterier, vad som ska bedömas som bra prestationer, kan också finnas med. Du är inte garanterad en viss procent, men det finns heller inget övre tak för hur många procent höjningen kan bli.

Det finns många varianter, men gemensamt för akademikers kollektivavtal är att de ger individen en stor möjlighet att påverka sin egen lön, men också kräver att du förbereder dig och själv är aktiv. För att du ska stå på starkare mark inför lönesamtalen hjälper Sacoförbunden sina medlemmar på flera sätt. Du kan få individuell rådgivning inför samtalet av en erfaren ombudsman, som kan hjälpa dig med argument. Dessutom har du som medlem tillgång till Saco Lönesök, Sveriges största databas för akademikers löner. Du hittar Saco Lönesök via ditt Sacoförbund.