Jag vill byta fackförbund. Får jag andra villkor då?

Nej, i alla fall inte om du byter mellan två Sacoförbund. Det kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden av gäller för dig, oavsett vilket fackförbund du är med i. På arbetsplatsen finns ofta en lokal fackförening där alla som är medlemmar i ett Sacoförbund samverkar. Inom Saco kallar vi det Sacoråd eller Sacoförening. Akademikerförening är också ett vanligt namn.

Om du däremot byter till eller från ett fackförbund som inte är ett Sacoförbund kan det ibland finnas skillnader mellan Sacoavtalet och ett eventuellt annat kollektivavtal.