Min arbetsgivare följer inte vårt kollektivavtal. Vad gör jag?

Du påpekar detta för din fackliga representant som kommer att ta upp frågan med arbetsgivaren. Du kan också ta upp frågan direkt med arbetsgivaren, och den fackliga representanten kan då stödja dig i dialogen med din arbetsgivare. Antingen ändrar arbetsgivaren sitt beteende genast och börjar följa avtalet eller så inleder den fackliga organisationen och arbetsgivaren förhandlingar.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att följa det. Om arbetsgivaren vägrar kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd.