Vad händer om arbetsgivaren inte vill teckna kollektivavtal?

Om ett företag inte vill teckna kollektivavtal har fackförbund rätt att vidta åtgärder, enligt de spelregler som finns på den svenska arbetsmarknaden. Det betyder att fackförbunden har rätt att strejka eller sätta företag i blockad. Saco och Sacoförbunden tycker att det är en viktig rättighet för att skapa rimliga villkor och motverka missförhållanden på arbetsplatsen.

Men det är en rättighet som måste användas med förnuft. Rätten ska bara användas om medlemmarna på en arbetsplats önskar ett kollektivavtal. Ett sådant avtal ska naturligtvis också ge bättre villkor än de som fanns tidigare. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan två fria parter och utgör starten på ett långt gemensamt samarbete lokalt på arbetsplatsen.