Var hittar jag mitt kollektivavtal?

Den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats har en kopia av ditt kollektivavtal. Vänd dig gärna till henne eller honom i första hand. Om din arbetsplats saknar fackligt förtroendevalda eller om du inte vet vem det är kan du istället kontakta ditt Sacoförbund.

Du kan också vända dig till personalhandläggaren eller motsvarande på din arbetsplats för att fråga efter kollektivavtalet.