Varför har man kollektivavtal?

En arbetsmarknad behöver regler. I många andra länder regleras villkoren på arbetsmarknaden huvudsakligen i lag. Även i Sverige finns grundläggande lagar som styr uppsägningar och medbestämmande. Men här följer större delen av arbets- och anställningsvillkoren av kollektivavtal, avtal som träffas mellan arbetsgivarna och de anställda via arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.
Kollektivavtalet innebär en bra trygghet för alla anställda. Normalt innebär det bättre villkor än vad man får enligt lag. Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de regler om:

  • vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad
  • hur lönesättningsprocessen ska gå till, att anställda har rätt till lönesamtal med mera
  • hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension
  • hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom
  • semester: fler semesterdagar än semesterlagen
  • stöd vid omorganisation och nedskärningar
  • ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid
  • hur och när de anställda har rätt till inflytande och information om beslut, så kallat medbestämmande för de anställda
  • kompetensutveckling

Medan lagstiftning normalt ser likadan ut för alla branscher, är kollektivavtalen lättare att anpassa efter branschens behov.