Vem bestämmer över kollektivavtalet? Hur ändrar man i kollektivavtalet?

I ett kollektivavtal har arbetsgivarens och de anställdas representanter gemensamt kommit överens om vilka regler som ska gälla inom en viss bransch eller på en arbetsplats. Ett kollektivavtal kan bara ändras om båda parter är överens. Det betyder att de som påverkas av avtalet har stort inflytande över villkoren. Så är det inte om villkoren regleras i lag.

Vem som faktiskt förhandlar beror på om den aktuella frågan regleras i ett lokalt avtal eller i ett så kallat branschavtal, som gäller på alla arbetsplatser inom en viss bransch. Om ett lokalt avtal ska ändras förhandlar den lokala fackliga organisationen med arbetsgivaren. Om det är ett branschavtal som ska ändras förhandlar ditt centrala Sacoförbund med en arbetsgivarorganisation.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal måste följa det som står i avtalet. Om avtalet inte följs kan du vända dig till den fackliga föreningen på din arbetsplats.