Vilken skillnad gör kollektivavtalet för mig?

Med kollektivavtalet får du allt i ett paket; pensionslösningar, löneutfyllnad vid sjukdom eller föräldraledighet, semester, övertidsersättning mm. Det är experter på de olika frågorna som har utformat villkoren. Det är väldigt svårt att själv ha den kunskap som krävs för att få till lika bra avtal, och du måste dessutom kanske vara en tuff förhandlare!

Skillnaderna med eller utan kollektivavtal kan ofta vara mycket stora, särskilt när det gäller till exempel tjänstepensionen, där du kan förlora flera tusen i månaden när du går i pension om du inte har haft kollektivavtal.

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är ett trygghetsavtal eller omställningsavtal mycket värt. Den som arbetar på en arbetsplats med ett bra kollektivavtal har på de flesta avtalsområden tillgång till hjälp för att söka ett nytt jobb, redan under uppsägningstiden. Att snabbt kunna få ett nytt jobb eller att öka sina möjligheter att få ett nytt jobb, som anställd eller egenföretagare, är förstås viktigast vid en uppsägning.