Ersättning vid arbetslöshet?

Högsta dagpenning är 680 kronor (före skatt). För att få det krävs att du har haft en genomsnittlig månadslön på mer än 18 700 kronor.  Grundregeln för ersättning vid arbetslöshet är att du får ska få 80 % av ditt inkomstbortfall i ersättning upp till en månadslön (upp till 18 700 kr) Läs mer om ersättning och hur du söker på www.aea.se