Hur fungerar inkomstförsäkringen?

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat till 14 960 kr/månad (motsvarar en lön om 18 700 kr före skatt) under de 200 första dagarna. Oavsett hur mycket du tjänar, får du inte mer i ersättning.

Reglerna kan vi inte göra någonting åt, däremot erbjuder vi dig som medlem i ett Sacoförbund att teckna en privat försäkring, som ger dig upp till 80% av din lön med ett maxtak på 50 000 kr/månaden i sammanlagt 240 arbetsdagar, om du skulle bli arbetslös.

En del av Sacos förbund har en kollektiv inkomstförsäkring som ingår vid ett medlemskap. I vissa fall behöver du med andra ord inte teckna en försäkring vid sidan om, den ingår i medlemsavgiften.

Läs mer på www.inkomstforsakring.com