Jag har gått i pension, hur träder jag ur Saco?

Om du vill gå ur Saco måste du själv ta kontakt med ditt förbund och anmäla utträde eftersom vi på Saco (Centralorganisationen) inte har tillträde till förbundens medlemsregister. Du kan mejla dina medlemsuppgifter till ditt förbund och skriva att du vill säga upp ditt medlemskap pga. pension då de flesta förbund vill ha utträdesansökan skriftligen, via e-post eller brev. Om man vill fortsätta vara medlem i Saco trots pension så har flera förbund reducerade avgifter för pensionärer.