Jag ska gå i pension, kan jag fortsätta vara medlem i facket?

Varje förbund bestämmer själva vilka avgifter som gäller för medlemmar, ta kontakt med ditt förbund och diskutera med dem hur du vill göra om du vill fortsätta vara medlem fast du gått i pension. Flera förbund har reducerade avgifter för pensionärer.