Kan jag vara medlem i a-kassan utan att vara medlem i facket?

Ja, läs mer och ansök på www.aea.se.

Om du väljer att enbart vara med i a-kassan kan du inte ta del av förbundens verksamhet i form av facklig hjälp och stöd i din yrkesutveckling.