Vad kostar det att vara medlem i facket och a-kassan?

Medlemsförmånerna skiljer sig åt mellan förbunden. Därför är det svårt att ge ett exakt svar på vad ett medlemskap kostar. Men förbundens avgifter är rent generellt låga. Vi har även en av de lägsta avgifterna till vår gemensamma a-kassa, AEA (www.aea.se). Att a-kasseavgifterna inte höjdes mer är för övrigt ett resultat av Sacos påverkansarbete.