Vilka försäkringar får jag genom medlemskap i ett Sacoförbund?

Medlemsförmånerna varierar mellan de olika förbunden inom Saco. Kontakta ditt förbund för att få reda på vilka försäkringar som ingår i medlemskapet och vilka övriga försäkringar du kan teckna individuellt.