ONSDAG 26 AUGUSTI

Mystikutbildning

10:00 - 15:00 Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Statistikverktyg för framtagande av underlag för bl a lönerådgivning och löneanalyser för förbundens kanslipersonal.

Utbildningen riktar sig till förbundens kanslipersonal (ombudsmän och utredare). 

Anmälan senast 14 augusti till tiina.kangasniemi@saco.se