TISDAG 27 JANUARI

Miljödagen

13:00 - 17:00 Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm

Sveriges Ingenjörer arrangerar Miljödagen varje år för att lyfta olika miljöfrågor.

Årets miljötema - Rena varor för hållbar tillväxt

Under Miljödagen 2015 diskuteras hur vi kan minska mängden kemikalier och skapa renare varor. Vilka är förutsättningarna för en grön omställning? Kan cirkulär ekonomi vara en väg att gå? Var finns problemen? Vilka innovationer behövs?

Dagen inleds med ett anförande av Kristina Persson, minister med ansvar för strategi och framtidsfrågor, som också bland annat har startat tankesmedjan Global Utmaning. Därefter följer två panelsamtal. Det ena samtalet kommer att fokusera på cirkulär ekonomi som ett sätt att minska den totala mängden kemikalier och därigenom skapa renare varor. Det andra samtalet kommer att ha fokus på de kemikalier som trots allt finns och hur vi kan substituera eller begränsa dem.

Miljöpriset

Miljödagen kröns av utdelningen av ett antal miljöstipendier samt Sveriges Ingenjörers Miljöpris. Priset ges till den person som på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön. I år får Lasse Berg miljöpriset för hans skildringar av människans förmåga till samarbete, kreativitet och överlevnad i skilda miljöer.

Läs mer och anmälan på www.sverigesingenjorer.se/miljodagen

Tillbaka till kalendariet