ONSDAG 10 JUNI

Hur ska framtidens välfärd finansieras?

14:30 - 16:00 Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Välkommen att diskutera det offentliga uppdraget, höjt eller sänkt skatteuttag samt löner i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Deltar gör Ann Öberg, Svenskt näringsliv, Bettina Kashefi, Sveriges kommuner och landsting, Ola Pettersson, LO samt Robert Boije, Saco.

Att minska lönegapet mellan kvinnodominerade välfärdsyrken i offentlig sektor och mansdominerade yrken i privat sektor med 10 procent skulle kosta 36 miljarder kronor enligt Sacos beräkningar. Men det är långt ifrån den enda utmaning den offentliga sektorn står inför. Andra utmaningar följer av exempelvis den åldrande befolkningen, det säkerhetspolitiska läget, bostadsbristen och den eftersatta (?) infrastrukturen.

Vad talar mot denna bakgrund för ett oförändrat, sänkt eller höjt totalt skatteuttag? Klarar nuvarande skattesystem av att finansiera det offentliga uppdraget så som det ser ut idag, och så som det behöver se ut framöver? Är det istället dags att ompröva det offentliga åtagandet och överväga alternativa finansieringsformer? Eller kan en skatteöversyn bidra till att lösa finansieringen genom att skatterna tas ut på ett mer effektivt sätt?

Medverkande:
Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv
Bettina Kashefi, chefekonom Sveriges Kommuner och Landsting
Ola Pettersson, chefekonom LO
Robert Boije, Samhällspolitisk chef Saco

Moderator: Anders Jonsson, Saco

Anmäl dig senast den 5 juni.

Vid frågor kontakta Jenny Rydstedt, jenny.rydstedt@saco.se

Välkommen!

Anmälan

 
   
* uppgift måste lämnas

Tillbaka till kalendariet