TORSDAG 15 OKTOBER

Arbetsterapins dag

Sveriges arbetsterapeuter enas kring sin profession genom att på olika sätt sprida information om arbetsterapi.

Läs mer på www.fsa.se