ONSDAG 9 SEPTEMBER

Konsten att ställa frågor

09:00 - 15:00 Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

"Konsten att ställa frågor" riktar sig till dem som arbetar på Sacoförbundens kanslier och som vill veta mer om fråge- och enkätkonstruktion.

Utbildningen riktar sig till dig som vill veta mer om fråge- och enkätkonstruktion. Endagsutbildningen ger dig möjlighet att få mer kunskap om vad man ska tänka på för att ställa bra frågor och göra bra enkäter samt vilka fällor man ska undvika.

Föreläsare är Fredrik Scheffer från SCBs Mättekniska Enhet. Han har mångårig erfarenhet av frågekonstruktion och av att testa frågor/enkäter. Han och hans kollegor på Enheten för mätteknik granskar både SCBs egna enkäter och har externa uppdrag.

Om du vill delta i utbildningen, anmäl dig senast den 21 augusti till Tiina Kangasniemi, tiina.kangasniemi@saco.se. Meddela samtidigt om du vill ha lunch. Antalet platser är begränsat.