ONSDAG 6 APRIL

Från arbetsmarknad till uppdragsmarknad – fackens roll i digitaliseringens tid

13:00 - 16:30 Sacos kansli, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Digitaliseringen och dess effekter på arbetsmarknaden är en av våra stora framtidsfrågor.

Det finns forskning som pekar mot att hälften av dagens jobb kommer att försvinna inom 20 år. Oavsett om det stämmer eller inte så står arbetsmarknaden i och inför en betydande omställning till följd av digitaliseringen. Det teknikskifte vi upplever jämförs med elektricitetens införande och den industriella revolutionen.

Utvecklingen ställer nya krav på fackföreningarna, och nya frågor måste besvaras också av Saco-förbunden:

  • Hur påverkas akademikernas arbetsmarknad av digitaliseringen?
  • Vad händer när allt fler - frivilligt eller ofrivilligt – blir egenföretagare?
  • Vem ansvarar för kompetensutveckling och arbetsmiljö?
  • Hur rekryterar förbunden om det inte längre är arbetsplatsen som är den naturliga mötesplatsen?
  • Vad har facken att erbjuda medlemmarna om inflytandet via en lokal klubb inte är aktuellt?

För att diskutera dessa frågor internt i Sacofederationen bjuder vi nu in i första hand Sacoförbundens kansliledningar och styrelser till ett seminarium.

Program

13:00 Välkomna. Göran Arrius, ordförande Saco
13:05 Digitaliseringen och arbetsmarknaden. Mårten Blix, Institutet för näringslivsförskning
13:45 Gemany coping with digital challenges. Erik Klär, Head of Devision for Labour Market Policy and Industrial Relations, German government
14:30 Kaffe
14:45 Digitalisering i USA. Magnus Sundemo, Sveriges Ingenjörer vid Volvo, Göteborg
15:15 Det drabbar väl inte våra medlemmar? Intervju med akademiker på den digitala arbetsmarknaden
15:30 Fackens roll i digitaliseringens tid. Paneldiskussion med Göran Arrius, Saco, Frida Lawenius, samhällspolitisk chef Naturvetarna Magnus Sundemo, Sveriges Ingenjörer samt Jenny Grensman, chefredaktör Ingenjören
16:30 Slut


Seminariet riktar sig till Sacoförbundens förtroendevalda och anställda.

Seminariet webbsänds på www.saco.se/play

Anmälan sker till nina.mimon@saco.se senast den 4/4.
Frågor besvaras av Anders Jonsson tel 08-613 4859, e-post anders.jonsson@saco.se.

Tillbaka till kalendariet