LÖRDAG 19 NOVEMBER - SÖNDAG 20 NOVEMBER

Fysioterapeuternas kongress

Quality Hotel Friends i Solna

Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november. Nästa kongress anordnas 19–20 november på Quality Hotel Friends i Solna.

På kongressen tar 85 valda ombud beslut om förbundets inriktning för den kommande mandatperioden 2017-2020, inklusive val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.

Läs mer på www.fysioterapeuterna.se/kongress2016