TORSDAG 13 OKTOBER

Friska arbetsplatser för alla åldrar - Stockholm

13:00 - 16:30 Meeting Room, Alströmergatan 20, Stockholm

Öka din kunskap, få verktyg och nätverka under en eftermiddag. Lyssna på professor Eva Vingård och byt erfarenheter med andra deltagare. Välkommen till halvdagsseminarier i oktober!

Seminariet vänder sig speciellt till dig som arbetar med arbetsmiljö-/arbetslivsfrågor och som genom dina nätverk kan sprida erfarenheterna från dagen vidare. Seminariet startar med en lättare lunch och håller på till kl 16:30 med efterföljande mingel.

Seminariet är ett led i EU:s kampanj 2016/17 ”En sund och säker arbetsmiljö för alla åldrar”. Arrangörer är arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Program

från 12:00 Lättare lunch

13:00 Välkommen!
”Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv”, professor emeritus Eva Vingård

14:00 Hur skapar vi friska arbetsplatser för alla åldrar? Gruppdiskussioner

14:30 Kaffepaus 14:50 Fortsatta gruppdiskussioner

15:45 Summering av gruppdiskussionerna

16:30 Mingel med tilltugg – möjlighet att nätverka

 

Anmälan

Anmäl dig här 

13 oktober i Stockholm

18 oktober i Malmö

19 oktober i Luleå

 

Vill du veta mer?

Kontakta mats.ryderheim@av.se, asa.wallin@av.se, annelie.wahlund@suntarbetsliv.se eller johan.mellnas@prevent.se