FREDAG 21 OKTOBER

Spelar avtalsformen någon roll för löneutvecklingen?

10:00 - 11:30 Sacos kansli, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Välkommen till ett seminarium om svensk lönebildning, olika avtalsformer och vad som faktiskt påverkar lönen.

I en ny rapport har Saco undersökt vilken betydelse avtalsformen har för löneutvecklingen. Har man bättre löneutveckling med t ex sifferlösa avtal eller inte? Finns det andra faktorer som väger tyngre? Lönebildningen är komplex och det finns många åsikter om vad som leder till en god lönebildning och löneutveckling för olika grupper.

Välkommen till ett seminarium om svensk lönebildning, olika avtalsformer och vad som faktiskt påverkar lönen.

Fredag 21 oktober kl. 10.00-11.30 (kaffe innan)

Deltagare:
Lena Granqvist, Sacoekonom
Håkan Regnér, Sacoekonom

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Annelie Söderberg, förhandlingchef Vårdförbundet
Anna-Karin Hatt, vd Almega
Mikael Andersson, förhandlingschef Civilekonomerna

Anmälan senast 18 oktober i formuläret nedan.

Frågor, kontakta Jenny Rydstedt, jenny.rydstedt@saco.se

Anmälan:

 
   
* uppgift måste lämnas

Tillbaka till kalendariet