ONSDAG 14 SEPTEMBER - FREDAG 16 SEPTEMBER

Nordiskt akademikerforum: Akademikernas arbetsliv 2036

Gemensam konferens för de fackliga akademikerorganisationerna i Norden.