TORSDAG 22 SEPTEMBER
Ett smart val

Vill du hjälpa utlandsutbildade läkare träna svenska?

17:00 - 19:30 Representationsvåning, Plan 12, Centralblocket, Lund

Kom till Sveriges Yngre Läkares Förenings språkcafé för läkare med läkare!

Vi vill skapa ett forum där svensk- och utlandsutbildade läkare kan träffa varandra och träna svenska i en sjukvårdsnära miljö, lära sig om varandras sjukvårdskultur och -organisation, och ha det medicinska språket gemensamt. Men vi behöver din hjälp!

Tid: 22 september, kl 17.00
Plats: Representationsvåning, Plan 12, Centralblocket, Lund

Vill du vara med, eller ha mer information? För kontakt ring 0764 44 88 64 eller maila mellersta.skane@sylf.se