MÅNDAG 11 DECEMBER

Introduktionsutbildning för nyanställda inom Sacofederationen - del 2

Utbildning för nya medarbetare på Sacoförbunden, Akademikernas a-kassa och Sacos kansli.

Nyanställda på Sacoförbunden, Akademikernas a-kassa och Sacos kansli är varmt välkomna till Sacokansliet för att under två dagar få lära känna Saco­federationen och få mer inblick i Sacokansliets verksamhet. Utbildningen ger också en möjlighet att få träffa, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med såväl Sacokansliets medarbetare som med kollegor på förbunden och Akademikernas a-kassa.

En inbjudan har gått ut till kanslichefer och HR-chefer som i sin tur ska bjuda in alla nyanställda.

Introduktionsutbildningens dag 1 hålls den 10 november.