TORSDAG 23 FEBRUARI

Svenskt arbetsmiljöarbete ur europeiskt perspektiv

13:00 - 16:30 Mat&Möten, Lindhagensgatan 126, Stockholm

Nya undersökningar om arbetsmiljö presenteras regelbundet. Men vilken bild ger egentligen undersökningarna tillsammans av situationen i Sverige?


Seminariet vänder sig speciellt till dig som arbetar med arbetsmiljö-/arbetslivsfrågor.

Nya internationella och svenska undersökningar om arbetsmiljö presenteras regelbundet. Men vilken bild ger egentligen undersökningarna tillsammans av situationen i Sverige?

Välkommen till en eftermiddag där vi synar en rad studier utifrån främst två perspektiv; organisatoriska och sociala frågor samt SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Lyssna också på representanter från två företag med verksamhet såväl i Sverige som inom ett antal andra EU-länder, och som ger sina bilder av hur arbetsmiljöarbetet fungerar inom deras koncerner.

Program
13.00 -13.10 Inledning
13.10- 13.55 SAM: Vad säger de olika undersökningarna? Hur tolkar vi dem? Vad
skiljer dem åt/vad är lika? Slutsatser?
Frågor, diskussion
13.55 – 14.00 Paus
14.00 – 14.45 Organisatorisk och social arbetsmiljö; Vad säger de olika
undersökningarna? Hur tolkar vi dem? Vad skiljer dem åt/vad är lika?
Slutsatser?
Frågor, diskussion
14.45 - 15.05 Kaffepaus
15.05 – 16.15 Erfarenheter från arbetsmiljöarbete i olika EU-länder.
Representanter från H&M-koncernen och Toyota Material Handling
16.15 - 16.30 Avslutning: Vad lär vi oss av detta? Slutsatser?

Arrangörer är arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsmiljöverket.Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan senast den 10 februari till arbetsmiljo23februari@av.se.

Vill du veta mer? Kontakta karin.fristedt@saco.se