MÅNDAG 3 JULI - TORSDAG 6 JULI

Diskutera med oss på Almedalsveckan 2017!

Framtidens kompetensutveckling är vår viktigaste fråga i Almedalen 2017. Våra företrädare pratar också gärna om utbildning, lönebildning och arbetsliv. Vill du att någon av dem medverkar på din aktivitet i Almedalen? Eller vill du diskutera med någon av dem vid ett enskilt möte?

Kontakta oss om du vill att någon av Sacos företrädare medverkar på din aktivitet i Almedalen. Eller boka ett möte med någon av dem! Sacos ordförande Göran Arrius, Sacos samhällspolitiska chef, Lena Granqvist och Sacoekonomen Håkan Regnér finns på plats för att dela med sig av analyser och kunskap inom utbildning, kompetensutveckling, lönebildning och arbetsliv. Vi tycker dessutom att det är angeläget att nu ta diskussionen om fake news och hur vi ska låta kunskap och fakta vara vägledande i samhället. 


Vägar till ny kunskap

Arbetsmarknaden förändras snabbt och en uppdaterad kunskap och kompetens är viktigt för individer, arbetsgivare och samhället. Men hur får vi ett system som är effektivt, rättvist och tar tillvara den kompetens som finns på bästa sätt?

Saco vill ha ett system med mer mångfald i utbudet av kurser och som inte urholkar kvaliteten i den högre utbildningen. Vilken roll kan en förändrad yrkeshögskola spela?

Vi har några förslag som vi vill diskutera med dig!

 

Seminarietips

Snabbspår in i arbetslivet  med Göran Arrius mfl
Tisdag 4 juli kl. 8-8.45

Är det rätt att vissa får pengar utan att jobba? med Håkan Regnér mfl.
Tisdag 8.30-9.30

Behöver vi verkligen demokrati? med Cecilia Uddén, Göran Arrius mfl.
Onsdag 5 juli 14-15

Samtal om kompetensutveckling med Göran Arrius och Fredrik Christensson (C)
Onsdag 12.15-12.45

 

Kontakt 

för Saco i Almedalen 2017 är Anna Kopparberg, anna.kopparberg@saco.se, 070-456 60 44