TISDAG 9 MAJ

Små barns hjärnor och lekfullt lärande

09:00 - 17:30 Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

En konferens för att stimulera små barns intresse för naturvetenskap. Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer är medarrangörer.

Tidiga insatser är alltid viktiga, särskilt inom naturvetenskap och teknik. Välkommen till en heldagskonferens på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Hjärnforskningens landvinningar visar vägen mot en skola där pedagogik, organisation och miljö anpassas till de ungas individuella förutsättningar.

Forskningen visar också att tidiga insatser är viktiga för allt lärande – effekterna blir större och uppnås till lägre kostnader. Det ger Sverige unika möjligheter – nästan alla barn går i förskolan med välutbildade pedagoger, som också kan och vill samarbeta med föräldrar och andra engagerade i närsamhället.

Programmet utgår från den utmaning som förskolan står inför när det gäller att "organisera" lekfullt lärande, som stimulerar små barns intresse för naturvetenskap och teknik. På så sätt kan förskolan bygga en grund för kommande skolår och spela en strategisk roll för Sveriges framtida kompetensförsörjning.

Mer info www.naturvetarna.se/bunt