Introduktionsutbildning

Utbildning för nya medarbetare på Sacoförbunden, Akademikernas a-kassa och Sacos kansli.

Nyanställda på Sacoförbunden, Akademikernas a-kassa och Sacos kansli är varmt välkomna till Sacokansliet för att under två dagar få lära känna Saco­federationen och få mer inblick i Sacokansliets verksamhet. Utbildningen ger också en möjlighet att få träffa, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med såväl Sacokansliets medarbetare som med kollegor på förbunden och Akademikernas a-kassa. Saco bjuder på fika och lunch under dagarna.

Tid och plats

Fredag 10 november & måndag 11 december.
Båda dagarna inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 16.00.
En lättare frukost serveras från kl. 8.30.
Utbildningen genomförs på Sacos kansli, Lilla Nygatan 14 i Gamla stan.

Anmälan görs via formuläret senast den 3 november.

Programpunkter dag 1 - 10 november*

 • Sacos politik, ideologi och prioriteringar.
 • Sacofederationen – ”Kartan”
 • Sacoförbundens medlemmar – vilka företräder vi?
 • Saco studentråds politik, ideologi & prioriteringar
 • Att möjliggöra medvetna studieval
 • Sacokansliets roll och uppdrag: samarbete och stöd till förbunden och förhandlingsorganisationerna
  • Förhandlingsverksamheten (personer & försäkringar)
  • Statistikverksamheten

Programpunkter dag 2 - 11 december*

 • Varumärket Saco
 • Sacokansliets roll och uppdrag; opinionsbildning och påverkansarbete
 • Speed-dating kring ett antal av Sacokansliets samhällsfrågor
  • Preliminärt kommer följande områden att tas upp: Utbildning och forskning, löneskillnader, arbetsmiljö/arbetsliv, EU-frågor samt Saco Lönesök och andra verktyg.

Vid eventuella frågor kontakta oss på event@saco.se.

Varmt välkomna!

*Obs! Programmet är preliminärt och kommer att uppdateras löpande samt att det skickas ut till alla deltagare före utbildningsdag 1.