TORSDAG 15 FEBRUARI

Miljödagen 2018

13:00 - 19:00 Kungliga Tekniska Högskolan, Nya Matsalen i kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm

För att lyfta olika miljöfrågor arrangerar Sveriges Ingenjörer varje år Miljödagen. Temat 2018 är hållbara städer.

Enligt FN bor uppemot 70 procent av världens befolkning i städer, och stadsbefolkningens livsstilar påverkar på så sätt vår planet i mycket hög grad. Städers förmåga att hantera hållbarhetsutmaningar blir alltså allt viktigare och möjligheterna och kraften att driva förändring och innovation utgår i allt högre grad just från städer och regioner.

Frågor som kommer att diskuteras under Miljödagen:
Vilka miljöfrågor kommer dominera i valet? Tekniken finns, varför går inte omställningen fortare? Vilka politiska beslut krävs? Antalet elbilar ökar snabbt, vilket ställer nya krav på energiförsörjning. Hur kommer det påverka stadens energiförsörjning? På vilket sätt kan smart bostadsbyggande bidra till minskat bilberoende och klimatavtryck? Vilka är digitaliseringens effekter på mobiliteten i staden?

På Miljödagen delas även Miljöpriset ut.

Läs mer och anmälan på www.sverigesingenjorer.se/miljodagen

Tillbaka till kalendariet