TORSDAG 14 JUNI

Arbetsmarknad i förändring – arbete och organisering i framtiden

08:30 - 11:30 Sacos kansli, Lilla Nygatan 14, Gamla stan

Ett seminarium där vi diskuterar frågor om arbetsmarknaden och nya anlitandeformer och hur Saco och förbunden kan möta den kommande utvecklingen.

Välkommen till Sacos andra seminarium om nya anlitandeformer den 14 juni klockan 9:00 – 11:30 på Sacos kansli i Gamla stan.

Seminariet är ett tillfälle för oss inom Sacofederationen att diskutera frågor om arbetsmarknad och nya anlitandeformer. Vad är aktuellt och hur möter vi de utmaningar vi står inför? Vilket stöd behöver våra medlemmar och hur kan vi skapa medlemsnytta och vara relevanta oavsett vilken anlitandeform våra medlemmar har?

Vid det här seminariet går vi vidare och diskuterar hur Saco och förbunden kan möta den kommande utvecklingen på arbetsmarknaden.

Preliminärt program

Vid detta seminarium kommer vi att utgå från scenarion om arbete i framtiden.

  • Vilka trender, som vi ser idag, kommer att utvecklas?
  • Vilka behov skapar dessa trender?
  • Hur organiserar vi medlemmar i nya och atypiska anlitandeformer?

Vi börjar med en härlig frukost kl.08:30 och sätter igång med seminariet kl.09:00.

Seminariet riktar sig till Sacos företagarnätverk, Saco-J, Sacoförbundens kanslichefer, ansvariga för rekrytering och medlemserbjudanden och andra intresserade från våra förbund.

Seminariet är begränsat till 20 platser, så anmäl dig gärna så fort som möjligt via nedanstående formulär.

Varmt välkomna!

Frågor och eventuellt återbud kan riktas till event@saco.se.
Ansvarig för programmet är Jenny Wahlbäck, jurist på Saco.


 
Bakgrund
Vi ser en utveckling på arbetsmarknaden med nya former för att anlita arbetskraft bland annat via digitala plattformar och så kallade egenanställningsföretag. Nya aktörer, plattformar och begrepp dyker kontinuerligt upp som vi måste reda ut för att skapa klarhet i vad som egentligen gäller. Vad är det för anlitandeformer och hur kan de passa in i vårt befintliga arbetsrättsliga system?

Digitalisering och den nya utvecklingen på arbetsmarknaden innebär många möjligheter inte minst vad gäller effektivisering. Samtidigt innebär det också utmaningar för det svenska arbetstagarbegreppet och vår partsmodell. I EU-kommissionens förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen föreslås såväl en eu-definition av arbetstagarbegreppet som minimikrav på anställningsvillkor.

Men är legaldefinitioner och lagstiftning den enda lösningen för trygga och bra villkor? Exempelvis skulle en bestämd definition av arbetstagarbegreppet riskera att bli alltför statisk för att kunna hänga med i en allt snabbare utveckling och även exkludera personer. Reglering genom kollektivavtal är också mer flexibelt och anpassningsbart till olika branscher och omvärldsförändringar än vad lagstiftning någonsin kan vara.