TISDAG 12 JUNI

Hbtq-utbildning

13:30 - 16:00 Sacos kansli, Lilla Nygatan 14

Välkommen till hbtq-utbildning på Saco.

För Saco är det självklart att alla ska kunna vara sig själv på jobbet, att det ska finnas en god arbetsmiljö som inkluderar alla. Det är en central facklig fråga. Därför kommer Saco även i år att delta i Pridefestivalen. I år är det dessutom EuroPride! Saco deltar tillsammans med ett antal Sacoförbund och Akademikernas a-kassa.

Nu bjuder vi in till en halvdags hbtq-utbildning som syftar till att förbereda Saco-federationen inför EuroPride, men som också är avsett för att öka vår generella kunskap kring hbtq.

Utbildningen riktar sig till alla anställda på Sacokansliet, Sacoförbunden, Akademikernas a-kassa samt förtroendevalda inom Saco, som är nyfikna på att lära sig mer om hbtq.

Under utbildningen kommer vi att ta upp följande:

  • Grunderna i hbtq och begrepp kopplat till hbtq och inkludering.
  • Hbtq – är det en facklig fråga?
  • Pridefestivalen: Vad? Varför? Vilka? Hur? Tillbakablickar och framåtblickar.

Teori kommer att varvas med övningar och diskussion!

Vi har bjudit in Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR, för att hålla i utbildningen tillsammans med oss. Daniel har stor kunskap inom hbtq-området och har under många år samordnat Akademikerförbundet SSRs deltagande i Pride.

Vid eventuella frågor om utbildningen, kontakta Karin Karlström.

Anmäl dig senast den 5 juni.

Varmt välkommen!