TISDAG 19 JUNI

Lunchseminarium: GDPR för förtroendevalda

11:30 - 13:00 Sacos kansli, Lilla Nygatan 14, Stockholm

SEMINARIET ÄR FULLSATT -- Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR i kraft. GDPR har skapats för att säkerställa individens rättigheter kring person-uppgifter. Precis som för alla andra organisationer kommer GDPR även att påverka landets fackförbund.

Seminariet är nu fullsatt.

Medlemskap i ett fackförbund är en känslig personuppgift på samma sätt som exempelvis etnicitet, sexuell läggning och politisk åskådning.

I syfte att presentera för dig som fackligt förtroendevald vad GDPR innebär för ditt uppdrag bjuder Saco in till ett lunchseminarium.

Föreläsare är Torbjörn Angelbrant och Tove Fors, dataskyddsombud vid Sacos kansli.

Frågor och eventuellt återbud hänvisas till event@saco.se.

Varmt välkommen!


För dig som inte kan delta finns möjlighet att följa seminariet live på www.saco.se/fortroendevald. Ingen anmälan krävs till detta.

Seminariet kommer också läggas upp i redigerad form på www.saco.se/fortroendevald/filmer/ någon vecka efter seminariet


 

FAQ om GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Den baseras på EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och innebär att Personuppgiftslagen (PuL) som gäller idag för behandling av personuppgifter i en verksamhet upphör att gälla.

GDPR lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med stor aktsamhet och ställer stora krav på hur detta ska ske.

GDPR har skapats för att säkerställa individens rättigheter kring personuppgifter. Precis som för alla andra organisationer kommer GDPR även att påverka landets alla fackförbund. Medlemskap i ett fackförbund är en känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa eller politisk åskådning.

Ladda ner FAQ om GDPR