TORSDAG 17 MAJ

Ordföranderåd

Sacoförbundens ordförande och kanslichefer träffas för att diskutera federationsgemensamma frågor.