ONSDAG 28 NOVEMBER

Styrelsemöte

09:00 - 12:30 Älvsjömässan i samband med Saco studentmässa

Sacos styrelse sammanträder.