LÖRDAG 13 OKTOBER - SÖNDAG 14 OKTOBER

Ordföranderåd

Sacoförbundens ordförande och kanslichefer träffas för att diskutera federationsgemensamma frågor.